Загальні збори акціонерів «Концерну Галнафтогаз» затвердили основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік
Map