FISHKA для iOS

ua ru en

Звернення, скарги, претензії, оформлені (подані) без дотримання описаного вище порядку, повертаються без розгляду споживачеві з відповідним роз'ясненням. Звернення, скарги, претензії, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Письмове звернення, скарга, претензія без зазначення місця проживання (місцезнаходження) споживача, не підписане споживачем (його уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені відповідно до чинного законодавства), визнається анонімним і розгляду не підлягає.
​У разі повторного звернення (подання скарги/претензії) споживача з питання, яке не було вирішено ПП «ОККО КОНТРАКТ» по суті та яке зафіксовано як вирішене, ПП «ОККО КОНТРАКТ» має:
1) зареєструвати звернення (скаргу/претензію) у реєстрі як окреме звернення (скаргу/претензію), позначивши його як таке, що є повторним та потребує негайного вирішення;
2) протягом одного робочого дня з дня отримання повторного звернення/скарги/претензії повідомити споживача про початок його (її) повторного розгляду та вказати строки його (її) вирішення.
Не розглядаються повторні звернення, скарги, претензії від одного і того ж споживача з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.
Якщо звернення, скарга, претензія не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, ПП «ОККО КОНТРАКТ» може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до споживача за додатковою інформацією, яка необхідна йому для повного та об’єктивного розгляду звернення, скарги, претензії.
У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні, скарзі, претензії, ПП «ОККО КОНТРАКТ» надає споживачеві роз’яснення (відповідь), виходячи з наявної у нього інформації. 
ПП «ОККО-КОНТРАКТ» розглядає звернення, скаргу, претензію в найкоротший строк, але не більше 30 календарних днів з дати отримання звернення, скарги, претензії, якщо менший строк не встановлено чинним законодавством. Якщо під час розгляду звернення (скарги/претензії) необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку, строк розгляду звернення, скарги, претензії призупиняється на час проведення технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав звернення (скаргу/претензію). Відлік перебігу строку розгляду у цьому разі поновлюється з дати отримання результатів технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав звернення (скаргу/претензію). При цьому загальний строк розгляду зазначеного звернення (скарги/претензії) не може перевищувати 45 днів.
Звернення (скарги/претензії) побутових споживачів, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються першочергово. 
ПП «ОККО КОНТРАКТ» розглядає звернення споживачів щодо перевірки правильності рахунку за електричну енергію у строк до 5 робочих днів з дня отримання такого звернення.
Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, уповноважених розглядати такі звернення/скарги/претензії.
Для споживачів - осіб з обмеженими можливостями за їх офіційним зверненням ПП «ОККО КОНТРАКТ» надає інформацію з урахуванням їх особливих потреб, зокрема шляхом: розміщення інформації у виставлених споживачу рахунках та в додатках до них з використанням шрифту більшого кеглю; надання аудіозапису інформації; усного повідомлення засобами телефонного зв’язку та/або особисто представником ПП «ОККО КОНТРАКТ».
За результатами розгляду звернень, скарг, претензій ПП «ОККО КОНТРАКТ» може прийняти рішення щодо, зокрема, вибачення, надання роз’яснень, повідомлення про здійснені заходи щодо усунення порушень, повідомлення про відшкодування збитків/компенсації, відмови у задоволенні тощо.
У відповіді, що надається у письмовій формі, обов’язково повинна міститися наступна інформація про виконавця: прізвище, номер контактного телефону. Відповідь на письмові звернення, електронні звернення надається в письмовій формі, а у випадках, коли ПП «ОККО КОНТРАКТ» відома адреса електронної пошти споживача (його уповноваженої особи), копія відповіді надсилається на таку адресу.
В разі необхідності, проект відповіді разом з копією звернення, скарги, претензії та іншими документами направляється для правової оцінки, передається уповноваженою ПП «ОККО КОНТРАКТ» особою на погодження (візування) уповноваженим посадовим особам, органам ПП «ОККО КОНТРАКТ».
Після виконання необхідних процедур, якщо інше не встановлено чинним законодавством, проект відповіді подається уповноваженою особою ПП «ОККО КОНТРАКТ» на підпис директору ПП «ОККО КОНТРАКТ» або іншій уповноваженій особі ПП «ОККО КОНТРАКТ», реєструється та надсилається споживачеві.
Довідки щодо звернень, скарг, претензій споживачів надаються за номером контактного телефону, зазначеним у розділі «ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ».  
ПП «ОККО КОНТРАКТ» забезпечує збереження баз даних щодо звернень/скарг/претензій споживачів протягом 5 років.


Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці

Цей порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.

Дії працівників споживача або свідків нещасного випадку чи аварії, яка становить загрозу електробезпеці:
1. Строк подачі інформації: негайно.
2. Порядок подання інформації: для працівників споживача – повідомити безпосереднього керівника працівника або іншу уповноважену особу споживача; для інших свідків – повідомити за номером телефону або адресою електронної пошти, зазначеними у розділі «ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ» (при цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеці») та за номером телефону або адресою електронної пошти відповідного оператора системи розподілу, визначеними нижче, у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНТАКТНИХ ДАНИХ ЦЕНТРІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ, КОЛ-ЦЕНТРІВ ОПЕРАТОРІВ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ, НА ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕНЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКИХ ЗНАХОДЯТЬСЯ СПОЖИВАЧІ ПП «ОККО КОНТРАКТ».
3. Дії: необхідно дотримуватись безпечної відстані від місця події, сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та негайно повідомити про те, що сталося, у порядку, визначеному у пп. 2 цього пункту. 


Дії керівників або інших уповноважених осіб споживача у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію, яка становить загрозу електробезпеці:
1. Строк подачі інформації: негайно.
2. Порядок подання інформації: повідомити ПП «ОККО КОНТРАКТ» за номером телефону або адресою електронної пошти, зазначеними у розділі «ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ» (при цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеці») та за номером телефону або адресою електронної пошти відповідного оператора системи розподілу, визначеними нижче, у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНТАКТНИХ ДАНИХ ЦЕНТРІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ, КОЛ-ЦЕНТРІВ ОПЕРАТОРІВ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ, НА ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕНЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКИХ ЗНАХОДЯТЬСЯ СПОЖИВАЧІ ПП «ОККО КОНТРАКТ».
У разі пожежі на об'єктах додатково повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, оперативно- диспетчерську службу за тел. 101. 
3. Дії: керівники або інші уповноважені особи споживача повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати, за необхідності, надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи щодо недопущення подібних подій та негайно повідомити про те, що сталось, у порядку, визначеному у пп. 2 цього пункту.