Загальні збори акціонерів затвердили фінансову звітність за 2007 рік та внесли зміни у склад посадових осіб Наглядової Ради Товариства
Map