Загальні збори акціонерів затвердили фінансову звітність за 2007 рік та внесли зміни у склад посадових осіб Наглядової Ради Товариства
21.04.2008

Загальні збори акціонерів затвердили фінансову звітність за 2007 рік та внесли зміни у склад посадових осіб Наглядової Ради Товариства

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Концерн Галнафтогаз» від 21 квітня 2008 року, протокол №02/08, затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2007 році, звіт Наглядової ради Товариства за 2007 рік,  звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства за 2007 рік.
Також зборами акціонерів вирішено відкликати з посади члена Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну.  Збори обрали акціонера Антонову Юлію Віталіївну  членом  Наглядової ради Компанії.
Отриманий за 2007 рік прибуток вирішено розподілити наступним чином: 15% прибутку відрахувати до резервного фонду Товариства, а решту прибутку залишити не розподіленим у розпорядженні Товариства.
Консолідований чистий прибуток компанії у 2007 році за українськими стандартами фінансової звітності становить 28,1 млн. грн. (2006р. - 35,2 млн. грн.).

Поділитись