26 квітня відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Концерн Галнафтогаз»
23.04.2010

26 квітня відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

На загальних зборах будуть розглядатися звіт Правління Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік, розподіл прибутку Товариства за 2009 рік, основні напрями діяльності Товариства на 2010 рік.
Поділитись