Акціонерам та інвесторам
Акціонерам
та інвесторам

У цьому розділі ви знайдете реєстраційні та установчі документи, інформацію про скликання загальних зборів, а також про наглядову раду.

Інформація про скликання загальних зборів
Підсумки голосування загальних зборів
Регулярна, особлива інформація емітента на фондовому ринку