Кабмiн i нафтотрейдери домовилися про стабiлiзацiю ринку нафтопродуктiв
22.08.2006

Кабмiн i нафтотрейдери домовилися про стабiлiзацiю ринку нафтопродуктiв

Кабiнет Мiнiстрiв i нафтотрейдери домовилися про стабiлiзацiю ситуацii на ринку нафтопродуктiв в Украiнi. Вiдповiдний меморандум про партнерство мiж Кабмiном i пiдприемствами й компанiями, що працюють на украiнському ринку нафти й нафтопродуктiв пiдписали в понедiлок прем'ер-мiнiстр Вiктор Янукович i представники нафтових компанiй.
Вiдповiдно до меморандуму, Кабмiн створюе регулярно працюючу експертно- аналiтичну групу пiд керiвництвом вiце-прем'ера Андрiя Клюева, до складу якоi ввiйдуть як представники мiнiстерств i вiдомств, так i компанiй. Ця група буде обговорювати проекти нормативно-правових актiв i рiшень, що мають вплив на ринку нафтопродуктiв або дотичних iнтересiв компанii.
Група також розробить механiзм створення стабiлiзацiйного резерву нафти й нафтопродуктiв, вiдпрацюе систему регулювання iмпорту й експорту нафтопродуктiв з урахуванням необхiдностi ресурсного забезпечення попиту й змiни свiтових цiн на нафту й нафтопродукти, а також цiн внутрiшнього ринку.
Крiм того, група буде готовити пропозицii щодо створення умов для збiльшення обсягiв переробки нафти. Уряд зобов'язався вживати заходiв з недопущення монополiзацii ринку нафтопродуктiв на державному й регiональному рiвнях i сприяти рiвним умовам для всiх учасникiв внутрiшнього ринку нафти й нафтопродуктiв (у тому числi стягнення податкiв i зборiв, вiдшкодування ПДВ). Кабмiн також зобов'язався сприяти зниженню тарифiв на залiзничнi перевезення темних нафтопродуктiв, якi експортуються, а також на транспортування нафти магiстральними нафтопроводами для переробки на пiдприемствах Украiни. Крiм того, уряд зобов'язався створити умови компанiям для прискореноi реконструкцii (модернiзацii) виробництв iз метою збiльшення глибини переробки нафти й приведення виробництва нафтопродуктiв до европейських стандартiв. Кабмiн також зобов'язався сприяти введенню з 1 сiчня 2008 року державних стандартiв на моторне паливо, що вiдповiдають европейським нормам "Евро-3", а з 1 сiчня 2010 - "Евро-4". У свою чергу компанii зобов'язуються збiльшити обсяги переробки нафти й виробництва нафтопродуктiв в обсягах, якi повнiстю забезпечать попит на украiнському ринку. Компанii також зобов'язуються збiльшувати експортнi можливостi НПЗ i збiльшити частку нафтопродуктiв у загальному обсязi експорту. Крiм того, трейдери зобов'язуються реконструювати НПЗ для збiльшення глибини переробки нафти й виробництва нафтопродуктiв вiдповiдно до европейських стандартiв. Компанii зобов'язуються впроваджувати передовi технологii, розширювати номенклатуру випуску нафтопродуктiв i налагоджувати виробництво нових екологiчно чистих видiв продукцii. Вони зобов'язуються не допускати картельнi домовленостi про необгрунтований пiдвищеннi цiн на нафтопродукти на регiональних ринках моторного палива й забезпечити вiдповiднiсть цiн на оптовому й роздрiбному сегментах ринку змiною свiтових цiн на нафтопродукти й курсом нацiональноi валюти.
Вiд компанiй меморандум пiдписали президент "Лукойл" Вагiт Алекперов, президент ВАТ "Група "Альянс" Муса Бажаев, голова правлiння "Укртатнафти" Сергiй Глушко, гендиректор компанii "Донбаснафтопродукт" Олександр Дем'яненко, спiвзасновник групи компанiй "Континiум" Iгор Еремеев член спостережноi ради "Укрнафти" Iгор Коломойський, гендиректор концерну "Галнафтогаз" Юрiй Кучабський, гендиректор "Альфа-нафта" Айк Памбухчян, гендиректор "Татнафти" Шафагат Тахаутдiнов, виконавчий директор нафтовий компанii "ТНТ-BP" Герман Хан. Як повiдомляло агентство, Кабмiн запропонував нафтотрейдерам створити раду iнвесторiв для плiдного дiалогу мiж владою й бiзнесом.

Поділитись