«Концерн Галнафтогаз» у 2010 році сплатив до держбюджету понад 1,6 мільярда гривень податків
01.04.2011

«Концерн Галнафтогаз» у 2010 році сплатив до держбюджету понад 1,6 мільярда гривень податків

ПАТ «Концерн Галнафтогаз» підготував консолідовану фінансову звітність за 2010 рік згідно з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (МСФЗ).

«2010 рік характеризувався пожвавленням економіки, стабільністю на валютному ринку та поступовим збільшенням продажів. Все це сприятливо вплинуло на результати діяльності Компанії та відображено у консолідованій фінансовій звітності згідно з МСФЗ. Варто відзначити той факт, що Компанія у 2010 році наполегливо працювала над підвищенням ефективності мережі АЗК «ОККО» та проводила політику зменшення витрат. З точки зору рентабельності, 2010 рік був не дуже вдалим, бо чиста маржа на тонну нафтопродуктів зменшилась у порівнянні із 2009 роком», – каже Голова Правління Компанії Назар Купибіда.

Чистий прибуток порівняно з 2009 роком у звітному періоді зріс у 2,3 рази (зі 132,1 млн грн до 306,0 млн грн). Нагадаємо, що у 2009 році збитки Компанії від неопераційних курсових різниць становили 63,6 млн грн
Ще одним фактором, який позитивно вплинув на збільшення чистого прибутку була вибірка у 2009 році дешевого інвестиційного кредиту від ЄБРР/МФК, що знизило відсоткові виплати в абсолютному вимірі. (За національними стандартами фінансової звітності чистий прибуток згідно з консолідованою звітністю склав 282 421 тис. грн, а за неконсолідованою звітністю чистий прибуток становить 255 776 тис. грн).

У порівнянні із 2009 роком у звітному періоді Компанія згенерувала більший показник EBITDA, що адекватно відображає результати операційної діяльності Галнафтогазу. У 2010 році показник EBITDA дорівнював 653,3 млн грн, а у 2009 році – 459,7 млн грн (зростання на 42,1%). Менеджмент Компанії вважає показник EBITDA одним із найважливіших, та таких, що чітко вказує на ефективність операційної діяльності.

Щодо вартості активів Компанії, то вони, станом на 31 грудня 2010 року, становили 5 669,0 млн грн, у порівнянні з 5 204,4 млн грн станом на 31 грудня 2009 року (зростання 8,9%).

Голова Правління Компанії також звернув увагу на те, що «Концерн Галнафтогаз» є одним із найбільших платників податків України, перерахувавши до бюджету країни, за підсумками 2010 року, понад 1,6 млрд грн. Крім цього, Компанія є одним з найбільших роботодавців України, забезпечуючи роботою близько 5 тисяч осіб.

Міжнародна аудиторська компанія «Ernst&Young» проводить аудит фінансово-господарської діяльності «Концерну Галнафтогаз» за 2010 рік.

Поділитись