Офіційна позиція мережі АЗК «ОККО» стосовно рішення АМКУ
23.03.2011

Офіційна позиція мережі АЗК «ОККО» стосовно рішення АМКУ

22 березня 2011 року Антимонопольним комітетом України було прийнято рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій на роздрібному ринку високооктанових бензинів. Рішенням АМКУ було накладено штрафні санкції на трьох вітчизняних операторів роздрібного ринку нафтопродуктів, в тому числі, і на ПП «ОККО-Нафтопродукт», в розмірі 1% доходу за 9 місяців 2010 року. У рішенні АМКУ зазначається, що дії операторів ринку нафтопродуктів є порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50 та частиною 3 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Таким чином, підставою для накладення штрафів, як випливає з прийнятого рішення АМКУ, стало вчинення суб’єктами господарювання схожих дій, а саме, встановлення схожих цін реалізації високооктанових бензинів на АЗС.

Прийняте рішення АМК України вважаємо необґрунтованим та таким, що базується на неправильному застосуванні базових норм та принципів законодавства про захист економічної конкуренції. Так, відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції та практики його застосування схожі дії (однакові ціни на АЗС) не є самі по собі порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і можуть кваліфікуватися органами АМК України як антиконкурентні узгоджені дії лише у випадку доведення цими органами змови (усної чи письмової) між суб’єктами господарювання щодо вчинення таких дій. При розгляді даної справи АМК України жодним чином не довів наявність змови між суб’єктами господарювання щодо вчинення схожих цін реалізації високооктанових бензинів на АЗС.
Більше того, АМК України при кваліфікації дій ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ» провів неналежне дослідження ринку та не врахував різниці між «узгодженою поведінкою» та «паралельною поведінкою». Адже, як неодноразово наголошувалося представниками європейських антимонопольних відомств, на ринку нафтопродуктів часто-густо можливі ситуації, коли дії суб’єктів господарювання є схожими (наприклад, однакова ціна певного товару), однак така «схожість» зумовлена специфікою товарного ринку і не є результатом домовленостей між суб’єктами господарювання. Тому у кожному конкретному випадку повинно проводитись детальне (а не кількатижневе) дослідження ринкової ситуації (щодо усіх учасників ринку, а не лише вибірково взятих окремих трьох) та має бути встановлено, що паралельна ринкова поведінка суб’єктів господарювання була б неможливою без попередніх контактів між суб’єктами господарювання (чого не було встановлено АМК України). Специфіка ринку роздрібної реалізації нафтопродуктів полягає у тому, що роздрібні ціни на АЗС є відкритими та публічними. Тому цей ринок добре моніториться і суб’єкт господарювання може оперативно реагувати на дії свого конкурента щодо зміни ціни. У зв’язку з цим, рівень цін на АЗС, як правило, однаковий та схожий. І така однаковість підтверджує наявність жорсткої конкуренції на ринку. Відтак, конкуренти можуть встановлювати однакові ціни навіть за відсутності будь-яких домовленостей між ними (просто копіюючи свого конкурента). І така поведінка не заборонена жодним конкуренційним законодавством жодної країни.

З огляду на вищезазначене, а також надзвичайну складність даної категорії справ, посилює сумніви в об’єктивності дій АМК України «виведення» (виділення для окремого розгляду) з даної справи двох потужних російських вертикально-інтегрованих нафтових компаній уже після надіслання усім п’яти суб’єктам господарювання попередніх висновків у справі, у яких усі п’ятеро (а не три) учасників ринку нафтопродуктів було визнано фахівцями АМК України такими, що вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Сподіваємось, що найближчим часом по такій виділеній справі буде прийнято аналогічне жорстке рішення.

ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ» стурбоване з приводу такого маніпулювання нормами чинного законодавства з боку АМК України та висловлює надію, що така діяльність не матиме істотного впливу на інвестиційну привабливість нашої держави та можливість залучення іноземних інвестицій в Україну.
Мережа «ОККО» реалізовує на своїх АЗК пальне тільки підвищеної якості, яке відповідає стандартам ДСТУ 4839:2007 і ДСТУ 4840:2007, а також стандарту Євро 5.

Оскільки українські НПЗ все ще не здатні забезпечити національний ринок нафтопродуктами стандарту Євро 4 і Євро 5, усю лінійку пального компанія експортує з країн ЄС (Литва, Польща) та Білорусі, нафтопереробні заводи якої вже продукують пальне стандарту Євро 5.
Поділитись