ОККОм руш!
19.03.2007

ОККОм руш!

КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ опановує новi сегменти АЗС-бiзнесу

Ще у 2004 році керівництво львівського КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ ухвалило стратегію розвитку на період до 2008 року, метою якої є охоплення 10-відсоткової частки на українському ринку нафтопродуктів. Нині компанія уже так би мовити перетнула екватор, наполовину наблизившись до кінцевого пункту призначення. Пройдений шлях вона позначила десятками нововідкритих заправок пiд маркою “ОККО”, які пропонують високоякісний i широкий спектр послуг. Попереду ж — програма розбудови АЗК на найбільших автотрасах України, зміцнення позицій у Києві та деяких інших регіонах, вихід на міжнародні фондові ринки.

Романтика великої дороги
Наприкінці 2006 року КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ потрапив до “Книги рекордів України”. Сталося це після того, як він у жовтні увів в експлуатацію найбільший в Україні автозаправний комплекс на митному переході з Угорщиною поблизу закарпатського міста Чоп. Площа цього АЗК понад 1,4 гектара. На нiй, крiм безпосередньо потужностей для заправлення автотранспорту бензинами, дизпаливом i скрапленим газом, працю є i єдина з-помiж вiтчизняних АЗС-мереж портальна мийка для вантажних автомобiлiв, а також станцiя паркування, супермаркет, ресторан, iнтернет-куток, банкомат, душ, пральня, кiмната для перевдягання тощо. Цiльовою групою, на яку зорiєнтований увесь цей сервiс, є водiї-далекобiйники, хоч i звичайний легковик тут не буде обдiлений увагою.
Комплекс пiд Чопом став другим у сiм’ї так званих “трасових” заправок пiд маркою “ОККО”. Перший був вiдкритий 26 жовтня в селi Калинiвка за 40 кiлометрiв вiд Києва. Цими двома об’єктами КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ неначе позначив мiжнародний автотраспортний коридор “Київ-Чоп” iз двох кiнцiв. Проте це тiльки квiточки. Найближчим часом львiвський трейдер планує спорудити ще 8 таких АЗК, як на трасi “Київ-Чоп”, так i на трасi “Київ-Одеса”. У перспективi ж “ОККОбогатирi” можуть з’явитися й на iнших великих автошляхах країни.
Калинiвський АЗК за площею дещо менший вiд Чопiвського. Очевидно, за рахунок того, що мийний портал тут розрахований лише на легковi автомобiлi. Як пояснюють фахiвцi КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ, при виїздi за кордон вантажiвку просто необхiдно помити, українськi ж дорожнi правила таких високих вимог щодо охайностi машини не ставлять, тому був ризик, що водiї ТIРiв просто iгнорували б послугу мийки на пiдходах до Києва. Зрештою, у будiвництво трасового комплексу в Калинiвцi концерн i так вклав понад 2 мiльйони USD, не враховую чи витрат на землевiдвiд.
Значна частина цих коштiв iнвестована не тiльки у великi розмiри станцiї, а й у створення максимально комфортних умов для габаритних клiєнтiв. Так, i в Калинiвцi, i пiд Чопом для вантажiвок та автопоїздiв облаштований окремий зручний пiд’їзд до колонок завдяки продуманiй схемi руху по АЗК та належнiй висотi навiсних конструкцiй. Окрiм того, 9 ПРК на 46 пiстолетiв кожного з трасових комплексiв дозволяють оперативно обслужити клiєнта, не створюючи черг. Тим бiльше, що 4 з 9 колонок є скорострiльними, тобто орiєнтованими на швидкiсну видачу палива.

Схiд i захiд разом
Коли людина росте, то вчорашні черевики нинi стають для неї замалими, а завтра те ж саме повториться з нинiшньою “взувачкою”. Те ж саме i в бiзнесi. Минає час, виростають у розмiрах заправки “ОККО”, зовсiм iнших масштабiв набуває й уся дiяльнiсть КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ. Якщо починав вiн як регiональний трейдер iз впливом на Заході України та Подiллi, то зараз поширив свою присутнiсть на бiльшiсть регiонiв держави. У фiрмовiй мережi концерну вже працює понад 170 АЗС i їхнi жовто-зеленi лави бадьорим кроком рухаються в напрямку iз заходу на схiд.
2006 рiк став перiодом, упродовж якого ГАЛНАФТОГАЗ органiчно вписався в харкiвський паливний ринок. Нинi тут уже дiє 12 заправок “ОККО”, з них 10 — безпосередньо в обласному центрi. Ще два роки тому не було жодної. Як пояснює комерцiйний директор КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ Дмитро Герасимов, входження на Слобожанщину ще й у такому швидкому темпi було доволi непростим завданням. По-перше, незнайома АЗС-мережа на уже достатньо сформованому ринку на початках викликає природну настороженiсть у споживача. По-друге, великою проблемою саме на Харкiвщинi була низька якiсть палива, яке продавалося в роздрiбi, що зумовлювало недовiру у власникiв транспорту навiть до брендових заправок. Але завдяки продуманiй маркетинговiй та рекламнiй кампанiї, а також високiй якостi не тiльки нафтопродуктiв, а й обслуговування галичанам вдалося зламати усi цi бар’єри. I зараз харкiвськi представники сiмейства “ОККО” уже вийшли на проектну потужнiсть (очiкуваний рiвень продажiв палива).
Восени 2006-го перша заправка КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ запрацювала i в Одесi, а до кiнця року в пiвденному краю з’явилося ще двi жовто-зеленi станцiї. На двох “первiсткiв” львiв’яни розжилися i в Житомирськiй областi. А вже на початку 2007 року концерн зробив ще один вправний рух, який дасть йому змогу розставити новi корпоративнi прапорцi на українськiй АЗС-мапi. Йдеться про дозвiл, який Антимонопольний комiтет дав ГАЛНАФТОГАЗОВI на придбання контрольних пакетiв у таких компанiях як ЖИТОМИРНАФТОIНВЕСТ, КIРОВОГРАДНАФТОIНВЕСТ i ХМЕЛЬНИЦЬКИЙНАФТОIНВЕСТ, а також НАФТООЙЛ (Київ). Спецiалiзацiя трьох перших — реалiзацiя нафтопродуктiв i будiвництво АЗС у своїх областях. Остання ж досi господарсько ї дiяль-ностi не вела, але тепер повинна пiдсобити в пiдкореннi київського паливного ринку. Нинi безпосередньо в столицi працю є 6 заправок “ОККО”, ще три — у Київськiй областi (Бiла Церква, траса “Київ-Чернiгiв” i трасовий АЗК у Калинiвцi, про який уже писалося вище).
Усього упродовж 2006 року в експлуатацiю було здано 60 заправок у стандартах “ОККО”. Цьогорiч та наступного року темпи таких робiт будуть навiть вищими, адже стратегiя КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ передбачає оперувати на кiнець 2008-го мережею з 350 автозаправних станцiй. Керiвництво компанiї переконане, що є всi передумови для того, аби вчасно вийти на плановий рубiж.

На доброму рахунку
Хоч остаточно фiнансово-економi чна звiтнiсть за 2006 рiк ще не пiдбита, але попереднi результати, динамiка цифр свiдчать, що прожито його немарно, й акцiонери концерну мають бути задоволенi. Адже за тоннажем обсяги реалiзацiї нафтопродуктiв торiк зросли в мережi приблизно на четвертину, а якщо рахувати в грошовому еквiвалентi — майже на третину.
Презентуючи 28 листопада КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ на Нiмецькому iнвестицiйному форумi у Франкфуртi, делегацiя компанiє повiдомила, що очiкує на кiнець 2006 року 400 мiльйонiв USD виторгу вiд продажу 424 тисяч тонн палив. Прогноз на 2007 рiк — 677 мiльйонiв USD i 600 тисяч тонн вiдповiдно. Повагу й заздрощi в бiльшостi українських нафтотрейдерiв здатен викликати й середнiй показник реалiзацiї палив за добу на однiй фiрмовiй заправцi. Загалом для ГАЛНАФТОГАЗУ вiн становив торiк 6,3 тонни, а якщо рахувати окремо лише брендовi АЗС — то цiлих 8 тонн на добу. Окрiм того, на заправках концерну у 2006 роцi продано ще й товарiв i послуг на 28,3 мiльйонiв USD, що на 11,5 мiльйонiв USD бiльше, нiж у 2005-му.
Ще одним чинником, який свiдчить про стабiльне i впевнене фiнансове становище КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ, є вчаснi розрахунки з кредиторами та iнвесторами компанiї. Такий пiдхiд стосується i ранiше взятих банкiвських запози- чень на розвиток мережi АЗС, i корпоративних облiгацiй, першу емiсiю яких (серiї А, В i С) було повнiстю погашено влiтку 2006 року. А восени того ж року КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ остаточно розплатився i з Європейським банком реконструкцi ї та розвитку за позику, залучену його дочiрнiм пiдприємством РЕСУРС-2 в жовтнi 2001 року. Наповнення цього кредиту становило понад 1,2 мiльйона USD.
“Загалом вiд ЄБРР ми отримали чотири кредити за програмою пiдтримки пiдприємств малого й середнього бiзнесу на загальну суму 4,9 мiльйона USD, а в жовтнi 2005 року ЄБРР надав нам кредит на суму 25 мiльйонiв USD вже як великому пiдприємству, — каже фiнансовий директор КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ Назар Купибiда. — Першi кредити ми брали на розвиток мережi “ОККО” конкретно в Київськiй, Закарпатськiй i Тернопiльськiй областях, останнiй — на розвиток мережi “ОККО” по всiй Українi”.
За словами Андрiя Худо, директора з iнвестицiй УНIВЕРСАЛЬНОЇ IНВЕСТИЦIЙНОЇ ГРУПИ (фiнансового консультанта Концерну), справне погашення кредитiв, чи iнвестицiйних, чи обiгових, — це дуже позитивний момент, який вказує на дисциплiнованiсть компанiї i чiтке дотримання домовленостей iз кредиторами, i є вкрай важливими для кредитно ї iсторiї. Натомiсть на її високу лiквiднiсть вказує iнший факт. Улiтку 2006-го ГАЛНАФТОГАЗ за офертою викупив вiд не-резидентiв-утримува чiв свої облiгацiї другої емiсiї на загальну суму 60 мiльйонiв гривень i практично ж одразу вони були проданi на внутрiшньому ринку.
Перелiченi операцiї можна вважати доброю репетицiю перед виходом КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ на мiжнароднi фондовi ринки. Його фахiвцi нинi вивчають можливостi розмiщення у 2008 роцi на Лондонськiй або Варшавськiй фондових бiржах цiнних паперiв орiєнтовно на 50 мiльйонiв USD. З українських компанiй, що працюють у паливному секторi, саме львiвський концерн реально претендує на те, аби першим “прорубати вiкно” на європейськi бiржовi торги. КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ уже тричi пройшов аудит у компанiї Ernst & Young згiдно з мiжнародними стандартами, ухвалив власний корпоративний кодекс, дотримуєься засад прозорої звiтностi i перед ак-цiонерами, i перед iнвесторами. 
P.S. 19 лютого, коли матерiал готувався до друку, iнвестицiйний банк Concorde Capital опублiкував рейтинг “Корпоративне управлiння в Українi” (Ukrainian Corporate Governance), де КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ посiв перше місце за рiвнем корпоративного управління.

Поділитись