Повідомлення Департаменту фондових операцій ПФТС
31.10.2007

Повідомлення Департаменту фондових операцій ПФТС

22 жовтня 2007 року Департаментом фондових операцій ПФТС прийнято рішення про застосування процедури зміни рівня Котирувального Списку до цінних паперів (облігацій) ВАТ "Концерн Галнафтогаз". Рішення набуває чинності 29 жовтня 2007 року.
Даним рішенням з Котирувального Списку ПФТС 3(третього) рівня лістингу до Котирувального Списку 2 (другого) рівня лістингу переведено процентні іменні облігації Товариства серій D, E, F.
Підставою для переведення є виконання вимог для знаходження цінних паперів в Котирувальному Списку другого рівня лістингу ПФТС.
Співвідношення частки загальної кількості облігацій, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску облігацій становить 100%.
Облігації Товариства серії D номінальною вартістю 1000 гривень у кількості 30 000 штук у бездокументарній формі існування зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.06.2005, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №117/2/05.
Облігації Товариства серії E номінальною вартістю 1000 гривень у кількості 30 000 штук у бездокументарній формі існування зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.06.2005, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №118/2/05.
Облігації Товариства серії F номінальною вартістю 1000 гривень у кількості 30 000 штук у бездокументарній формі існування зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.06.2005, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств №119/2/05.
Також даним рішенням переведено до списку позалістингових цінних паперів прості іменні акції ВАТ "Концерн Галнафтогаз".
Підставою для переведення є невиконання вимог для знаходження цінних паперів в котирувальному Списку 2 (другого) рівня лістингу ПФТС.
Співвідношення частки загальної кількості акцій, щодо яких вчинена дія, до загального розміру випуску акцій Товариства становить 100%.
Прості іменні акції Товариства номінальною вартістю 1 копійка у кількості 16 000 000 000 штук у бездокументарній формі існування зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.08.2005, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №354/1/05.

Поділитись