Повідомлення Наглядової Ради Товариства
06.03.2008

Повідомлення Наглядової Ради Товариства

ВАТ “Концерн Галнафтогаз”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 21 квітня 2008 року в 11.00
за адресою: вул.Пластова,1, м.Львів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2007 році та визначення основних напрямків роботи у 2008 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2007 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії та висновок по річному звіту і балансу Товариства за 2007 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2007 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2007 рік.
6. Про затвердження в новій редакції статуту ТОВ ”Житомирнафтоінвест.
7. Про затвердження у новій редакції Положення “Про Загальні збори  Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз".
8. Про затвердження у новій редакції Положення “Про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз".
9. Про скасування Положення “Про Дирекцію Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз".
10. Про скасування Положення “Про посадових осіб Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз".
 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9.30 до 10.45 за місцем проведення зборів (вул.Пластова, 1, м.Львів).
Для реєстрації акціонерам товариства необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі в зборах.
Телефон для довідок: (032) 298-96-31, 298-96-30.
 


 

Поділитись