Повідомлення про закрите розміщення акцій
15.09.2009

Повідомлення про закрите розміщення акцій

До уваги акціонерів ПАТ “Концерн Галнафтогаз”!

Позачерговими загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» (місцезнаходження товариства: 79056, Львівська область, м.Львів, вул.Пластова, б.1; телефони/факс: (032) 298-96-01, (032) 298-96-02), які відбулися 14 вересня 2009 року, протокол №02/09, у відповідності до вимог Закону України ”Про акціонерні товариства” визначено тип Товариства: публічне акціонерне Товариство, та змінено найменування Відкритого акціонерного товариства ”Концерн Галнафтогаз” на таке найменування: Публічне акціонерне товариство ”Концерн Галнафтогаз”.
Вищезазначеними позачерговими зборами акціонерів також прийнято рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій.
Статутний капітал Товариства у розмірі 175 238 417 (сто сімдесят п`ять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч чотириста сімнадцять) гривень 25 копійок збільшується за рахунок закритого розміщення 2 931 936 197 (двох мільярдів дев`ятисот тридцяти одного мільйона дев`ятисот тридцяти шести тисяч ста дев`яноста семи) простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1 (одна) копійка.
Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються для розміщення, становить 29 319 361 (двадцять дев`ять мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят одна) гривня 97 копійок.
Адреса місця проведення закритого (приватного) розміщення акцій: Публічне акціонерне товариство ”Концерн Галнафтогаз”, вул. Героїв УПА, б.72, м.Львів, 79015.
Акції розміщатимуться у строк з 02 листопада 2009 року до 19 листопада 2009 року включно по ціні 8 (вісім) копійок за одну акцію.
При цьому розміщення акцій відбуватиметься у два етапи.
Перший етап закритого (приватного) розміщення розпочнеться з 02 листопада 2009 року і триватиме до 16 листопада 2009 року включно.
Другий етап закритого (приватного) розміщення розпочнеться з 17 листопада 2009 року і триватиме до 19 листопада 2009 року включно.
Акціонери Товариства реалізуватимуть своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату початку строку розміщення акцій – 02 листопада 2009 року.
Протягом другого етапу акціонери придбаватимуть акції нереалізовані під час першого етапу закритого (приватного) розміщення.
Заяви для укладення договорів купівлі-продажу акцій, що пропонуються до розміщення, необхідно подавати до секретаріату Товариства особисто у робочі дні з 9.00 до 17.00 або надсилати рекомендованим листом поштою (на адресу: Публічне акціонерне товариство ”Концерн Галнафтогаз”, вул. Героїв УПА, 72, м.Львів, 79015) у межах строків відповідних етапів закритого (приватного) розміщення.
У заяві акціонера зазначається його прізвище, ім`я, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються.
Датою подання заяви вважається день фактичної її подачі до секретаріату Товариства, а в разі надсилання її поштою – дата фактичного одержання заяви Товариством.
Заяви, подані акціонерами з порушенням зазначених строків, Товариством не прийматимуться та не розглядатимуться.
З 17 листопада 2009 року на вимогу акціонера у письмовій формі Товариство зобов`язане надати у письмовій формі інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення.
Товариство надсилатиме акціонерам, які подадуть заяви на першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій, договори купівлі-продажу акцій рекомендованим листом протягом строку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій у 3-ох екземплярах, підписаних уповноваженою особою Товариства та засвідчених печаткою Товариства. Акціонер підписує (в разі необхідності засвідчує печаткою) отримані ним договори купівлі-продажу акцій та повертає Товариству 1-н (один) екземпляр договору до 16 листопада 2009 року включно. У разі неповернення акціонером до настання вищезазначеного терміну підписаного ним 1-го екземпляру договору купівлі-продажу акцій, такий договір вважатиметься неукладеним.
Акціонер, який придбаватиме акції на першому етапі, зобов’язаний сплатити їх повну вартість до 17 години 19 листопада 2009 року.
У разі прострочення зазначеного терміну оплати акцій, Товариство вправі в односторонньому порядку розірвати (припинити) укладений з акціонером договір купівлі-продажу акцій та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору (про що письмово повідомляє акціонера).
Товариство надсилатиме акціонерам, які подадуть заяви на другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій, договори купівлі-продажу акцій рекомендованим листом протягом строку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій у 3-ох екземплярах, підписаних уповноваженою особою Товариства та засвідчених печаткою Товариства. Акціонер підписує (в разі необхідності засвідчує печаткою) отримані ним договори купівлі-продажу акцій та повертає Товариству 1-н (один) екземпляр договору до 19 листопада 2009 року включно. У разі неповернення акціонером до настання вищезазначеного терміну підписаного ним 1-го екземпляру договору купівлі-продажу акцій, такий договір вважатиметься неукладеним.
Акціонер, який придбаватиме акції на другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій, зобов`язаний сплатити повну вартість придбаних акцій до 17 години останнього дня другого етапу розміщення – 19 листопада 2009 року. У разі прострочення зазначеного терміну оплати акцій, Товариство вправі в односторонньому порядку розірвати (припинити) укладений з акціонером договір купівлі-продажу акцій та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору (про що письмово повідомляє акціонера).
Заяви на укладення договорів купівлі-продажу акцій, подані протягом другого етапу закритого (приватного) розміщення розглядаються Товариством в порядку їх надходження. У разі одночасного (в межах однієї години ) надходження заяв від кількох акціонерів на загальну суму акцій, що перевищує нереалізований на першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій залишок, договори укладатимуться на купівлю акцій в межах нереалізованого залишку пропорційно кількості акцій, вказаних у поданих заявах. Заяви, які подаватимуться протягом другого етапу закритого (приватного) розміщення на придбання акцій у кількості, що перевищуватиме кількість нереалізованих акцій протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення, не розглядатимуться.
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами:
- в національній валюті на поточний рахунок № 26008001301939 ВАТ ”Концерн Галнафтогаз” в АТ ”ОТП Банк” у м.Києві, МФО 300528;
- або у доларах США по курсу 8,01089907428571 гривень за 1 (один) долар США на валютний рахунок № 26008001301939 ВАТ ”Концерн Галнафтогаз” в АТ ”ОТП Банк” у м.Києві, МФО 300528, (SWIFT: OTPV UAUK, Банк кореспондент The Bank of America N.A., BOFAUS3N, рахунок банку кореспондента: 6550275660).
У зв`язку зі зміною найменування Товариства можлива зміна зазначених вище номерів поточного та валютного банківських рахунків Товариства. Інформація про цю зміну буде опублікована у газеті ”Бюлетень. Цінні папери України”, окремо зазначена у договорі купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером та розміщена на інтернет-сайті Товариства за адресою: www.galnaftogas.com. При цьому оплата акцій здійснюватиметься акціонером виключно на номери поточного та валютного банківських рахунків Товариства, зазначені у договорі купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером.
На підтвердження укладення договору купівлі-продажу акцій та унесення коштів в оплату за акції Товариство видає акціонерам письмове зобов`язання про продаж відповідної кількості акцій.

Телефон для довідок: (032) 298-96-95, 298-96-03 внутр. 1347

Правління ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

 

Поділитись