Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Концерн Галнафтогаз» відбудуться 14 вересня 2009 року
17.07.2009

Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Концерн Галнафтогаз» відбудуться 14 вересня 2009 року

ВАТ «Концерн Галнафтогаз» повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 14 вересня 2009 року в 11.00 за адресою: вул.Пластова,1, м.Львів

Порядок денний

1. Про визначення типу товариства та зміну найменування товариства.
2. Про затвердження в новій редакції статуту товариства.
3. Про затвердження в новій редакції положень про Загальні збори, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію товариства, а також Кодексу корпоративного управління товариства.
4. Про зміни у персональному складі органів управління товариства.
5. Про затвердження Дивідендної політики товариства.
6. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
8. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
9. Про визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних із закритим (приватним) розміщенням акцій.

Статутний капітал збільшується з метою залучення інвестицій для розширення діяльності товариства за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу товариства становить 29 319 361 гривня 97 копійок.
Пункти 5.1.1. та 5.1.2 статуту товариства пропонується викласти в такій редакції:
”5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 204 557 779 (двісті чотири мільйони п`ятсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сімдесят дев`ять) гривень 22 копійки.
5.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 20 455 777 922 (двадцять мільярдів чотириста п`ятдесят п`ять мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч дев`ятсот двадцять дві) прості іменні акції номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна”.
Додатково розміщуються 2 931 936 197 (два мільярди дев`ятсот тридцять один мільйон дев`ятсот тридцять шість тисяч сто дев`яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна загальною вартістю 29 319 361 (двадцять дев`ять мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят одна) гривня 97 копійок.
Номінальна вартість акцій не змінюється.
Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій планується у строк з 02 листопада до 19 листопада 2009 року включно. При цьому розміщення акцій відбуватиметься у два етапи.
Перший етап закритого (приватного) розміщення акцій розпочнеться з 02 листопада і триватиме до 16 листопада 2009 року включно.
Другий етап закритого (приватного) розміщення акцій розпочнеться з 17 листопада і триватиме до 19 листопада 2009 року включно.
Акціонери товариства реалізовуватимуть своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення з 02 листопада до 16 листопада 2009 року включно у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату початку строку розміщення акцій – 02 листопада 2009 року.
Отримання акціонерами збитків, пов`язаних із змінами статутного капіталу товариства, не передбачається.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9.30 до 10.45 за місцем проведення зборів (вул.Пластова, 1, м.Львів).
Для реєстрації акціонерам та представникам акціонерів товариства необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Представництво акціонерів здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Телефон для довідок: (032) 298-96-31, 298-96-30.

Поділитись