Загальні збори акціонерів “Концерну Галнафтогаз” обрали нових членів Наглядової Ради та затвердили нову органіційну структуру Компанії
28.04.2009

Загальні збори акціонерів “Концерну Галнафтогаз” обрали нових членів Наглядової Ради та затвердили нову органіційну структуру Компанії

27 квітня 2009 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ВАТ “Концерн Галнафтогаз”. Збори затвердили звіт Директора Товариства за 2008 рік та визначили основні напрямки діяльності Товариства на 2009 рік. Акціонери також затвердили звіт Наглядової ради Товариства та звіт Ревізійної комісії за минулий рік.

Збори затвердили нову організаційну структуру та новий склад Наглядової Ради Товариства:
Антонов Віталій Борисович – Голова Наглядової Ради.
Антонова Наталя Володимирівна - Член Наглядової ради.
Антонова Юлія Віталіївна - Член Наглядової Ради.
Вишневський Вадим Антонович - Член Наглядової Ради.
Даниляк Василь Валерійович – Член Наглядової Ради.
Кучабський Юрій Любомирович - Член Наглядової Ради.
Пасько Олег Васильович - Член Наглядової Ради.

Рішенням Зборів з посад членів Наглядової ради Товариства відкликано Купибіду Назара Івановича та Худо Андрія Володимировича.

На посаді Директора Товариства продовжує працювати Гегедиш Олександр Мигальович.


Головою Ревізійної комісії Товариства обрано Вайданич Наталю Тарасівну, а членами Ревізійної комісії обрано Черняховського Олега Ігоровича та Яструбецького Віталія Олександровича.

Збори затвердили в новій редакції положення “Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", “Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" та “Про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз".
Збори вирішили понесені Товариством за 2008 рік збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.


Згідно консолідованої неаудитованої звітності «Концерну Галнафтогаз» у 2008 році операційний прибуток Компанії (ЕBIT) зріс у 2,1 рази до 311,1 млн грн. Натомість динаміку чистого прибутку погіршила ситуація на валютному ринку. Внаслідок зростання офіційного курсу UAH/USD на 52,5%, та згідно положень бухгалтерського обліку, всі кредитні зобов'язання «Концерну Галнафтогаз» у доларах США були переоцінені (збільшені) відповідно до офіційного курсу НБУ, чинного на дату складання звітності. Як наслідок, суми переоцінки кредитних зобов'язань були відображені у звітності як додаткові витрати Компанії, понесені у 2008 році (які за змістом не є монетарними), спричинивши чистий збиток за підсумком 2008 року на рівні 370,8 млн грн».

Поділитись