Загальні збори акціонерів «Концерну Галнафтогаз» затвердили основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік
28.04.2011

Загальні збори акціонерів «Концерну Галнафтогаз» затвердили основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік

28 квітня Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» провело річні загальні збори Товариства. Акціонери, які взяли участь у зборах, затвердили звіти Правління та Наглядової ради Товариства, звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства та річний звіт Товариства за 2010 рік.
 
Голова Правління Концерну Назар Купибіда ознайомив акціонерів з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства.

Збори прийняли рішення отриманий за 2010 рік прибуток розподілити наступним чином: 5% відрахувати до резервного фонду Товариства, а решту прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства.

Збори затвердили статут Товариства у новій редакції та обрали членами Наглядової ради Товариства: Антонова Віталія Борисовича, Антонову Наталію Володимирівну, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерійовича, Коланджелі Маттео, Кучабського Юрія Любомировича, Паавела Урмаса, Паська Олега Васильовича, затвердивши умови договорів з ними.

Збори також затвердили у нових редакціях ряд документів: Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», Положення «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» та Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз».

Загальні збори Товариства затвердили також основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік.
Поділитись